Här hittar du nuvarande kurser i olika Healingmetoder som du kan gå hos mig på distans!
Efter avslutad och godkänd kurs så erhåller du ett DIPLOM!