Färger kan påverka oss både positivt och negativt. De kan attrahera eller verka frånstötande, de kan till och med ha kvinnliga eller manliga övertoner. När de ryms inom auran kan de fungera som en karta för att avläsa en persons karaktärsdrag, humör, mognadsgrad och hälsa. Både fysiska, själsliga och andliga aspekter syns där.

Vi kommer här att titta på grunderna i färganalys av auran och se vilken sorts energier som motsvarar de olika färgerna. Du kan sedan studera och lära dig mer om subtila färgskillnader och nyanser.

De färger som finns närmast den fysiska kroppen motsvarar personens fysiska hälsotillstånd. De indikerar även energier som håller på att manifesteras.

 

Röd

Symbolik: Mod, hälsa, lust, passion, känslor.

Röd kännetecknar stark energi, eld och uråldrig skapelsekraft. Det är en livgivande och varm energi. Den kan indikera stark passion, mental förmåga och vilja. Denna dynamiska färg kan tyda på ilska, hat, oväntade förändringar, pånyttfödelse och transformation. Rött påverkar kroppens cirkulation, könsorganen (sexuell energi) och ett uppvaknande av slumrande förmåga/talang.

För mycket rött eller mörkrött/smutsrött kan tyda på överstimulering, inflammation eller obalans. Det kan vara tecken på nervositet, dåligt humör, aggression, impulsivitet eller upphetsning.

 

Orange

Symbolik: Känslighet, medkänsla, anpassningsförmåga, stimulans.

Orange är färgen för värme, kreativitet och känslor. Den tyder på mod, glädje, lycka och social talang. Orange kan även vara ett tecken på uppvaknande när det gäller att komma i kontakt med astralplanen.

Beroende på färgtonen kan det också tyda på obalans i känslorna eller oro. Vissa smutsiga färgnyanser kan vara tecken på stolthet, högfärd eller oro.

 

Gul

Symbolik: Attraktion, spådom, intellekt, studier, beslut.

Gul är förmodligen den färg i auran som är lättast att se. Ljusgult närmast håret kan vara tecken på optimism. Gult kännetecknar intellektuell aktivitet, inlärning, lätthet, vishet. Det är en färg som tyder på att man börjar komma i kontakt med sin mediala förmåga.

Mörkare och smutsigare gula nyanser kan tyda på överdrivet analytiskt tänkande, en tendens att vara kritisk eller dogmatisk, eller att man känner att man inte har fått det erkännande man förtjänar.

 

Grön

Symbolik: Harmoni, balans, förnyelse, healing.

Grönt kännetecknar barmhärtighet, kärlek och empati. Det är fridens, tillväxtens och sympatins färg. Grönt kan tyda på en person som är pålitlig och vidsynt.

Lysande grönt och blågrönt kännetecknar helande förmåga. Det är överflödets, styrkans och vänlighetens färg.

Smutsgrönt eller mörkgrönt kan tyda på osäkerhet och snålhet. Smutsgrönt kan även vara tecken på svartsjuka, brist på tillit till sig själv och andra samt habegär.

 

Blå

Symbolik: Lycka, healing, tålamod, lugn.

Blå är den färg som näst efter gul är lättast att upptäcka i auran. Det är en färg som kännetecknar lugn, hängivenhet, sanning, allvar och stillhet. Den kan tyda på utvecklad medial hörsel och telepatisk förmåga. Ljusblått tyder på livlig fantasi och god intuition.

Mörkare blå toner tyder på en känsla av isolering, vilket även kan vara ett tecken på en person som ägnar sitt liv åt att söka Gud. Mörkblått kan vara ett tecken på hängivenhet. Kornblått kan tyda på att en person är klar över sin kallelse i livet.

Smutsiga blå toner tyder på blockering av förnimmelseförmågan. De kan även tyda på melankoli, stress, oro, dominans, fruktan, glömskhet och överkänslighet.

 

Turkos

Symbolik: Healing, tålamod, lugn, harmoni, balans.

Turkos är en blandning av grönt (balans) och blått (kommunikation) och tolkas därefter. Läs om grönt och blått här ovan!

 

Lila och violett

Symbolik: Meditation, andlighet, intuition, klarhet.

Violett är en färg som kännetecknar transformation. Det är en färg som tyder på förening av intellekt och hjärta, det fysiska och det andliga. Det är en färg som reflekterar oberoende och intuition liksom dynamisk och betydelsefull drömaktivitet.

Det är sökarens färg. Lila färgtoner är ofta ett tecken på att personen klarar av att hantera saker på ett praktiskt och väl genomtänkt sätt. Ljusare och blekare nyanser tyder på ödmjukhet och andlighet. Rödlila är tecken på passion och viljestyrka.

Mörka och smutsiga färgtoner kan reflektera ett behov att klara upp vissa saker. De kan även tyda på erotisk fantasi. Tendenser till att vara högdragen, behöva sympati eller känna sig missförstådd kan också ses i de smutsigare nyanserna.

 

Rosa

Symbolik: Vänskap, ära, kärlek, universell kärlek.

Rosa är barmhärtighetens, kärlekens och renhetens färg. Den kan reflektera glädje, tröst och en stark känsla av samhörighet. Rosa i auran tyder på att personen är stillsam och anspråkslös. Det kan även indikera att personen älskar konst och allt som är vackert. Rosa i auran kan tyda på förälskelse eller kärlek till mänskligheten, samt att personen har fått en vision från Gud.

Beroende på vilken rosa nyans det rör sig om kan den även vara tecken på omogenhet, i synnerhet om det rör sig om en smutsrosa ton.

 

Guld

Symbolik: Hängivenhet, inspiration, förverkligande.

Guld är en färg som tyder på dynamisk andlig energi samt ett förverkligande av ens högre jag. Den gyllene färgen kännetecknar hängivenhet och stor inspiration – en tid av förnyad kraft.

Smutsiga guldtoner kan tyda på att personen fortfarande går igenom ett uppvaknande och inte har integrerat uppvaknandet i sitt liv. De visar att den alkemiska processen fortfarande pågår och att personen i fråga håller på att förvandla sitt liv till guld.

 

Vitt

Symbolik: Sanning, renhet, ärlighet, oskuld, kreativt uppvaknande.

Vitt syns ofta i auran som ett genomskinligt ”moln” runt personen. Vitt innehåller alla färger och när den vita färgen syns riktigt starkt i auran så är det ofta tillsammans med andra färger. När detta sker så kan du veta att det verkligen är energifärgen vit du ser och inte bara en ’suddig’ aura.

När den vita färgen dominerar är det tecken på sanning och renhet. Personen genomgår rening av jaget och får vara med om ett kreativt uppvaknande.

 

Grått

Symbolik: Invigning, upplysning, ökad intuition.

Grått är en invigningsfärg och kan vara tecken på att personen håller på att komma i kontakt med sin inre förmåga.

Silveraktiga gråa toner tyder på att kvinnliga energier håller på att vakna inom personen. Dessa energier gör att man får ökad intuition, kreativ fantasi och blir mer upplyst.

Mörkare grå toner kan vara tecken på fysisk obalans, särskilt om de ses på ett visst ställe nära den fysiska kroppen. De kan även tyda på att man har uppgifter som måste klaras av. Mycket grått i auran tyder på att personen är hemlighetsfull och något av en ensamvarg.

 

Brunt

Symbolik: Tillväxt, företagsamhet, hemtrevnad, djur/natur.

Brunt är vanligt förekommande i auran. En del tror att detta är tecken på brist på energi eller en obalans, men så är inte alltid fallet.

Brunt är jordens färg. När den visar sig i auran, särskilt runt huvud och fötter, kan det tyda på tillväxt. Brunt kännetecknar viljan att slå rot och att uppnå mål. Det är en färg som kan tyda på företagsamhet och organisationsförmåga. Å andra sidan kan brunt över ansiktet eller på huvudet tyda på att personen saknar omdömesförmåga.

Om brunt syns i chakrana kan detta tyda på att chakrana behöver renas, eftersom blockeringar har uppstått.

Brunt kan vara svårtolkat, eftersom det även kan tyda på kroppsliga hälsoproblem, men du bör vara försiktig med att dra några slutsatser. Feedback från personen du tittar på är bästa sättet att komma fram till vad det rör sig om.

 

Svart

Symbolik: Skydd, instängda känslor, dölja, förståelse för lidande.

Svart är en av de mest förvirrande färgerna i auraspektrat. Vissa hävdar att när svart syns i auran, så är det tecken på dödlig eller svår sjukdom. Detta stämmer inte.

Svart är en färg som ger skydd mot energier utifrån. När svart dyker upp i auran kan det vara tecken på att personen skyddar sig själv mot något. Det kan även betyda att personen döljer något. Detta är i sig inget negativt, såvida det inte går till överdrift.

Svart kan även ha innebörden att personen kommer att få en ny förståelse för lidande och uppoffringar.

Svart kan även tyda på obalans. Fysisk obalans visar sig ofta som svarta eller mörka områden i auran nära kroppen. Om dessa områden ses i aurans utkant kan det tyda på ett hål i auran. Detta kan bland annat ses hos personer som är starkt beroende av olika substanser eller som har utsatts för barnmisshandel.

 

Silverglitter

Symbolik: Kreativitet, fertilitet.

Ytterligare ett färgfenomen som är värt att nämna är det här med glimmande ljuspunkter. Ofta är de silverglittrande. Dessa ljus kan ha ett flertal betydelser. Ofta är de tecken på enorm kreativitet eller fertilitet

SKRIV UT SIDAN