Att möta sin inre guide!
Att kommunicera med andliga Guider kallas kanalisering.

När man kanaliserar så sker kommunikationen på telepatisk väg där man kan förnimma Guidens närvaro. Man öppnar upp en kanal till en högre dimension av visdom och information

Den viktigaste andliga kontakten jag har är med min Guide. Min andliga vägledare är den tillsammans med mitt högre Jag som står i kontakt med min livsväg och högre mening. Det är till min Guide jag vänder mig till för vägledning, insikt och utveckling. Den kontakten är livsviktig för mig.

Många undrar över det här med andliga Guider. Vilka de är? hur det ser ut? hur många kan man ha? och över deras uppgift hos oss? Här kommer lite svar.

Andliga Guidershutterstock_28967230Hur många Guider vi har kan förändras genom livet. En del har flera och andra har samma hela sitt liv, det finns inget rätt eller fel utan vi arbetar alla olika med våra Guider. En del har dessutom flera som de jobbar med samtidigt medan andra bara har en. Man ska inte lägga någon värdering i hur det ser ut utan acceptera hur sitt arbete ser ut med sin eller sina Guider.

Man får de Guider det är meningen att man ska ha, det är lite don efter person. Arbetar man med något speciellt så får man en Guide som behärskar det området och andra inom andra områden. Eller så har man en Guide för allt, som sagt det är olika för alla. Man kan även byta Guide i livet, man har Guide efter den utvecklingsnivå man befinner sig på just nu.

Våra Guider har precis som vi olika personligheter och kunskapsområden.

Det existerar lika många sätt att arbeta på med sin Guide som det finns människor. Ingen människas uppgift är obetydligare eller mindre än någon annans utan alla livsvägar är unika och lika viktiga även om vi ibland har svårt att förstå meningen. Väljer man att öppna upp och arbeta aktivt med sin Guide så når man en högre andlig kunskap, insikt och upplysning.

När man pratar om hur en Guide ser ut så skulle jag vilja säga att de inte ser ut alls, de är ren energi. Deras energi är subtilare än vår, de har inte ett utseende eller namn som vi, däremot så tar de en mänsklig energiform i kontakten med oss för att det ska vara lättare för oss att uppfatta dem och deras uppgift. Vi förnimmer deras energi och genom hur vi uppfattar dem så tar de en form som vi kan känna igen.Det är skillnad på energi och det finns många olika typer, allt efter vad den symboliserar och utstrålar. Vi människor är fyrkantiga och har många gånger svårt att kommunicera med någon som bara är en ren energi, så vår Guide tar sig den formen som de symboliserar.Likadant är det med deras namn. Deras namn tar den energin som berättar vilka de är. Ibland förstår vi rent konkret genom den informationen som själva namnet ger eller så är namnet ren energi. Jag brukar rekommendera att man googlar på all information man får om sin Guide. Det är många gånger rent otroligt vilken information man kan finna