Vilken slags reaktion en specifik sten ger, beror på vilket av elementen den representerar. Vi talar här om jordeld, vatten och luft. Egenskaperna varje element representerar finns inom oss.

Jord motsvarar de lägre frekvenserna och har med den fysiska aspekten av livet att göra. Våra grundläggande behov som ekonomi, familj, grundtrygghet, relationer, hus och hem. Fysiskt påverkar det leder, skelett och vävnader. Stenar som motsvarar elementet jord hjälper oss att balansera de högre andliga energierna, att ha fötterna på jorden och att vara förankrade i kroppen.

Eld styr hur vi använder vår energi i världen. Den påverkar bland annat ämnesomsättning, hormonbalans och körtlarnas funktioner. Det har även att göra med reproduktion och sexualitet. Stenar som påverkar detta element kan inverka på vår ilska, rädsla, kreativitet och vårt sexuella uttryck. Det handlar mycket om hur vi kan förverkliga våra drömmar och önskningar.

Vattnets element påverkar känslokroppen. Fysiskt påverkar det blod- och lymfcirkulationen, hjärtats hälsa samt kroppsvätskorna. Det har att göra med hur vi kan släppa taget om det som har passerat och att följa flödet mot det kommande. Att vara tydlig med sina känslor och att kunna uttrycka dem till andra. Stenar som påverkar vattnets element hjälper oss att kunna uttrycka känslor, sätta gränser, balansera rädslor, lindra nedstämdhet och förbättra sömnen.

Luftelementet hör samman med vår mentala aspekt, alltså våra tankar. Det är också elementet som öppnar porten till de andliga dimensionerna. Det förknippas fysiskt med andningen och hjärnans funktioner. Stenar som påverkar detta element hjälper oss bland annat att fokusera, lära oss nya saker och bli mer mottagliga för impulser från de högre dimensionerna.

När de fyra grundläggande elementen är i perfekt samverkan, uppstår ett ”femte element” som benämns

Storm. Stormens element kan påverka vilken medvetandenivå som helst, eftersom det har aspekter av alla. Stenar som är kopplade till Storm kan hjälpa vid större förändringar, på det inre och yttre planet.En sten kan höra hemma i mer än ett element. Läs mer om olika stenar och deras egenskaper under ”vägledning”.