Att ta emot eller att sända Healing kan aldrig vara farligt, för då är det inte längre healing vi pratar om!

Den är mycket välgörande för kroppen och själen och utrensningarna kan vara väldigt individuella.

En del svettas, en del fryser,en del får mardrömmar och humörsvängningar,förkylningssymptom, huvudvärk, yrsel, illamående..listan kan göras lång och är väldigt olika från person till person….

Det ni upplever under en healingsession är också väldigt olika.

En del får fantastiska upplevelse, och en del kan bli skrämda och en del känner absolut ingenting.

Oavsett vilket man känner eller inte så jobbar energierna i kroppen. Om man får en stark känsla under healingsessionen med tex. hjärtklappning, så är det inget som är farligt.

Det kan kännas lite obehagligt, men är aldrig farligt, det kan vara blockeringar som släpper etc.

Vad är healing?

Ordet ”healing” (eng) betyder ”läkning” och har funnits i olika kulturer runt om i världen i tusentals år. Healing är en bred behandlingsform som jobbar med hela människan och behandlar sjukdomar och skapar välbefinnande genom att återställa balansen i sinne, själ och kropp. Det finns flera olika former av healing.

Vår kropp består av energi som går i olika bestämda flöden och dessa flöden kopplas samman genom sju chakran (energicentra) i vår kropp. Dessa chakran är kopplade till olika delar av kroppen och dess organ och omfattar också intellekt och känsloliv. Om obalans eller blockering uppstår i dessa energiflöden kan det göra dig sjuk. Healing kan lindra smärta och lösa upp blockeringar av energi.

Edgar Cayce (1877-1945) hävdade att varje individ har en speciell vibration. Varje störning eller sjukdom skapar en motsatt vibration eller en vibration som inte koordinerar med förhållandena i individens kropp, sinne och ande. Bristen på samordning ställer till problem för nervsystemet. Alla centra berörs då och du kan få huvudvärk, bli illamående, känna trötthet i ben och armar eller bli svullen i delar av kroppen.

All materia består av vibrerande atomer. Våra sinnen använder vibrationer för vår varseblivning och förståelse av världen. När vi är tillsammans med andra sänder vi ut och uppfattar bra och dåliga vibrationer, och vi kan även känna vibrationer från djur, platser, saker och vädret. Healing är en förändring av vibrationerna som sker inifrån, en harmonisering av kroppens levande vävnad med den skapande energin. Detta, som kan ske med hjälp av läkemedel, operation eller andra healingmetoder, innebär att kroppen anpassas så att vår inneboende kraft kan göra så att healing sker. En kropps andliga eller psykiska påverkan på en annan kropp kan därför åstadkomma läkedom hos en annan individ

Hjärta

Gör så här när du tar emot Healing:

Ligg eller sitt så bekvämt du kan och gärna en liten stund innan healingen börjar för att slappna av.

Många vill ha lugn musik och tända ljus under tiden,man får prova sig fram vad man själv tycker känns bra.

Ligg eller sitt kvar så länge som det känns bekvämt och skönt.

Healingen kan arbeta/jobba i flera dagar i kroppen, det beror lite på vilken healingmetod man tagit emot.

Vi upprepade händelser med hjärtklappning så är det VC ni ska uppsöka och tänk på att man aldrig får ersätta läkarvård med healing.

Healing lindrar era besvär, men botar inte och det är otroligt viktigt att veta och att tänka på.

Glöm inte att dricka vatten efteråt för att hjälpa kroppen med ev utrensningar.

Hjärta

Hör av dig om det är något annat du undrar utöver det som jag skrivit i texten!

SKRIV UT SIDAN