Skickliga auratolkare kan tyda energifälten, se var obalansen sitter och tala om vad som behövs för att få den i balans. Det är viktigt att komma ihåg att en obalans eller blockering inte är något ovanligt, snarare tvärtom! En obalans kan vara tillfällig, ha funnits med sedan barnsben. Man kan öka respektive minska frekvensen/vibrationen på det berörda chakrat med hjälp av tankens kraft eller med healing är ett annat alternativ för balansering.

Se auran. Den eteriska och den astrala auran är de man kan se. Den som ligger närmast kroppen, den eteriska auran, är ett tunt skikt på mellan 2-3 cm . Auran är något som alla kan känna och se. Det gäller bara att veta hur och att det faktiskt går. Prova på det här men tro inte att det fungerar med en gång. Jag höll på i tre veckor innan jag såg den eteriska auran på mig själv. Ställ dig framför en spegel med en ljus bakgrund och titta på bakgrunden i höjd med huvudet. Alltså fokusera inte huvudet. Du kan också ta ett papper vitt/svagt gult och hålla handen någon dm ifrån papperet och titta på papperet. Fokusera inte någon annans aura utan att personen vet. Det upplevs lätt som ett intrång på integriteten och kan kännas obehagligt.
Känna auran.
När du möter en människa får era auror först kontakt. Om man är lyhörd kan man känna av den andra “andligt”/ mentalt först. Om du vill lära dig känna din egen aura;- ställ dig med fritt utrymme på en meter, lyft armarna ut från kroppen, för dem sedan sakta mot varandra med handflatorna mot varandra. Det du kommer att känna är energin från din aura, den känns varmare, kallare eller som en pirrande känsla. Du kan känna auran på ett avstånd mellan 1 cm-1 meter. Det vanligaste är 3-4 dm och det beror helt på hur du mår. När du övat upp din känslighet kan du prova på att känna auran på någon vän. Be personen sitta eller ligga ner. Stå ett par minuter med händerna en dm ifrån och “känn in dig” närma dig sedan sakta och “känn”(ett par cm) över hela kroppen. Är auran jämn känner du det jag tidigare beskrivit. Får du en annan känsla kan det vara en blockering, en obalans.

Blockeringar

Blockering är en strypt tillförsel av energi i något av våra chakran. Den kan bero på chock, sorg, olycka, besvikelse, förödmjukelse mm. Om man t ex känner en blockering vid solar plexus (tredje chakrat) kan det bero på dåligt självförtroende. Någon som för många gånger upplevt att den inte duger något till töms sakta men säkert på energi i solar plexus. Det kan tillfälligt hjälpa med en gul kristall, citrin eller tigeröga t ex. Det är i det långa loppet det bästa att hitta någon att prata med. Kan man uttala själva problemet kan man lättare lösa det.

Vill du ha din Aura avläst, vilka färger du har just nu så kan jag hjälpa dig med en avläsning!