Vad är mindfulness?

Mindfulness grundare: Jon Kabat-Zinn definierar mindfulness som ”att uppmärksamma, att vara i nuet, och vara icke-fördömande.” Det handlar om att vara närvarande i nuet och att vara uppmärksam på känslor och kroppssignaler med ett nyfiket, öppet och accepterande sinne. Man utvecklar en förståelse och insikt genom att upprepande gånger observera sina upplevelser.

Att vara i nuet kan frigöra oss från smärta då vi inte behöver hantera eller vara någon annanstans än i nuet. Man tar ingen ställning till vad som kommer sen. Att fokusera på nuet kan hjälpa oss att frigöra oss från psykisk och fysisk smärta

Mindfulness grundare, Jon Kabat-Zinn definierar mindfulness som ”att uppmärksamma, att vara i nuet, och vara icke-fördömande.” Det handlar om att vara närvarande i nuet och att vara uppmärksam på känslor och kroppssignaler med ett nyfiket, öppet och accepterande sinne. Man utvecklar en förståelse och insikt genom att upprepande gånger observera sina upplevelser.

Att vara i nuet kan frigöra oss från smärta då vi inte behöver hantera eller vara någon annanstans än i nuet. Man tar ingen ställning till vad som kommer sen. Att fokusera på nuet kan hjälpa oss att frigöra oss från psykisk och fysisk smärta.