LITE FAKTA OM AURAN

De auriska kropparna
Den fysiska kroppen består av materia vars vibrationer är de tätaste och långsammaste. Den andliga kroppens fina energi har de finaste och snabbaste vibrationerna. Alla fyra kropparna genomtränger varandra och formar tillsammans ett fint energifält, som visas nedan.

1. Fysisk

2. Eterisk

3. Astral

4. Andlig-Kausal

5. De synliga

 

Förutom vår fysiska anatomi, med dess system av cirkulation, andning etc, finns det också en “subtil” eller psykisk anatomi som under normala omständigheter är osynlig. Denna fina anatomi är auran som omger den fysiska kroppen. Auran beskrivs i allmänhet som en oval, lysande, färgrik utstrålning som genomtränger och omger den fysiska kroppen. Den är i ständig rörelse och reagerar såväl på impulser från omgivningen som på växlingar i tankar, känslor och fysiskt välmående.

Ordet “aura”

Ordet “aura” betyder ordagrant bris. För dem som kan se auran, förefaller det faktiskt ofta som om de färgrikt skimrande energiskikt auran består av rör sig som vinden. Det energifält som kallas auran består av tre skikt: den eteriska, den astrala och den andliga eller kausala kroppen. Den eteriska kroppen strålar ut ungefär 2-3 cm från den fysiska kroppen. Dess grundläggande funktion är att ta emot och föra vidare livsenergin, dvs livskraften som på sanskrit heter prana och ki på japanska.

Den astrala kroppen
Den astrala kroppen sträcker sig till ungefär 30 cm utanför kroppen. Den har förbindelse med individens känslomässiga tillstånd och tankemönster. Det är genom den kroppen vi känner andra människors stämning och “vibrationer”. Negativa tankar eller oförlösta känslor kan sippra igenom från den delen av auran till de eteriska och fysiska planen och komma till uttryck som sjukdomar. Ännu längre ut från kroppen finns aurans finaste del, den som kallas den andliga eller kausala kroppen. Den kan utvidga sig från 1 m till flera 100 m, beroende på individens andliga utveckling. Den kan också utvidgas med hjälp av kristaller vilka delar med sig av sin energi. Med dagens teknik kan man fotografera auran. Det finns också de som målar auran.

Auran är uppbyggd av sju grundfärger. Rött, Orange, Gult, Grönt, Blått, Indigo/Mörk Violett och Ljus Lila/Vitt. De färgerna kommer ifrån våra chakran eller energifält som vi har i auran. Även om perfekt balans är det alla strävar efter är det ovanligt att det blir så. En tillfällig blockering eller obalans i ett chakra ger också obalans i färgerna.

Läs mer om färgernas betydelse HÄR