Den/Det som du ger din energi till är det som ovillkorligen kommer att växa i ditt liv!

Där vi har vårt fokus är där vi lägger vår energi. Det är de som vi ger utrymme och plats i vårt liv oavsett om det är bra eller dåligt för oss. Ju mer fokuserad du är på en sak, ju mer kommer du att uppleva att det finns i ditt liv och ju mer kommer du att få av det. Så ta ansvar för var och på vad du lägger din energi.

Det är viktigt att ge energi till det du vill ha mer utav, och ge mindre energi till det du vill ha mindre av. Du påverkar själv förändringen genom hur du hushållar med din energi. Du har inte hur mycket resurser som helst så använd din energi rätt.Lägger vi vår energi på fel saker så kan vi lätt bli ”utbrända”.

Sluta slösa på din energi i onödan

Att ”sitta fast” i något oönskat innebär att man ger det sin energi. Det upptar då hela ens själ och tankar och man får upplevelsen att man får mer utav det. Vill man släppa taget så behöver man ge mindre energi till det oönskade. Ibland kan det bästa sättet vara att ge mer energi till något annat. Upplevelsen blir då att det oönskade minskar.

Se energin som en blomma som växer av det vattnet/energin du ger den. Ju mer vatten/energi ju mer blomstrar den och lever vidare. Är det inte det resultatet du önskar så sluta vattna/ge energi.

Energin som du behåller hos dig själv växer hos dig. Den energin du ger bort växer någon annanstans.

Balans

Det är viktigt att sträva efter balans, vi ska inte ge mer energi än vi får och dessutom så måste vi ha en grundbuffert med livsenergi som vi inte får ger av.

Se över ditt liv och hur du har det med din energi. Om du känner att du dräneras på energi så är det för att du har tillåtit någon att ta den. Det är upp till dig att sätta gränser och ta ansvar för ditt välmående.