Jag använder en kombination av intuition och tatotkortstolkning för att ge vägledning i dom frågor och funderingar som du har. Jag tolkar och förmedlar det som korten påvisar vad gäller dom aspekter som varit, det som är och det somkommer, både allmänt och utifrån specifika frågor. Beroende på vilken läggning som du väljer!

Viktigt att tänka på: Fråga bara sådant som du verkligen vill veta, och var beredd på att korten inte alltid ger dej dom svar som du hoppas på.
Läggningarna utgår alltid ifrån frågeställaren och görs inte för 3:e person.

 

3 Budskap från ÄÄ, Änglatarot, Tarot – 100:-

3 kortläggning, Tarot/Änglatarot – 200:-
Närmast dåtid, Nutid, Närmast framtid

3 kortläggning med Tarot/Änglatarot – 200:-
Du får ställa 3 frågor och korten svarar dig!

3 kortläggning med Tarot/Änglatarot/ Vägledning 300:-
När du känner att du har “kört fast” och behöver komma vidare.
Exempel på frågor: – Var befinner jag mig nu? – Vad håller mig kvar här? – Hur kan jag komma vidare?

Endast avläsning via nytaget foto 200:-

********************************************

Vid beställning av minst 2 stycken kortläggningar här nedanför så får du
ETT budskap från ÄÄ utan extra kostnad för varje kortläggning du bokar vid samma tillfälle!

Tidigare liv med Past life Orakelkort/Vem & vad har du varit tidigare – 450:-
Tidigare liv kan tala om mycket om hur vi är som personer idag etc. 

+ avläsning via foto 200:- Vid bokning av Tidigare liv, så betalar du endast 150:-

********************************************

Lilla Keltiska korset/ Tarot – 400:-

1. Dåtid

2. Nutid

3. Nära framtid

4. Din omgivning

5. Dina bästa förutsättningar

6. Utgång

 

Stora Keltiska korset/ Tarot – 500:-

1. Frågan (Du ställer en fråga)

2. Det som hämmar/främjar frågan, eller klargör/döljer frågan.

3. Omedveten påverkan

4. Medveten påverkan

5. Gamla mönster, gamla sätt

6. Nya mönster, förändringar till det nya

7. Du själv: Dina känslor och attityder till frågan

8. Det du drar till dig utifrån

9. Sina begär/vad du förnekar

10. Lösningen/Nyckeln

********************************************

Tarotstjärnan/Kärleksstjärnan – 300:-
Hjälper dig att se vad du kan göra för att du ska träffa den rätte tex.
Jag kan lägga denna stjärna även i andra frågor.

********************************************

Lotusstjärnan – 400:-

1. Hur känner du för dig själv just nu?

2. Vad är det du helst vill just nu?

3. Vilka är dina rädslor nu?

4. Vad jobbar FÖR dig?

5. Vad jobbar MOT dig?

6. Vad kommer ut av det hela?

********************************************

3 månaders läggning – 350:-

6 månaders läggning – 450:-

12 månaders läggning – 600:-

********************************************

SKRIV UT SIDAN